Najväčší celosvetový výrobca tehliarskych výrobkov a druhý najväčší európsky producent keramických strešných škridiel, spoločnosť Wienerberger, už tretíkrát ocenil najlepšie počiny svetovej architektúry realizované ztehál. Hlavné ceny putovali do Nemecka, Švajčiarska a Fínska, zvláštne uznanie si odniesol projekt zHolandska a ďalšia švajčiarska stavba. Vrámci slávnostného večera spojeného sodovzdaním cien bola predstavená aj kniha „brick 08“, vktorej je okrem víťazných projektov popísaných aj ďalších 35 výnimočných tehlových budov zcelého sveta.

Vmedzinárodnej súťaži Brick Award 2008 sa tento rok stretlo 255 projektov zcelkovo 19 krajín. Oproti roku 2004, kedy súťaž začala, sa počet prihlásených prác viac ako zdvojnásobil. Hlavná cena pre víťaza je 21000 Euro.

Hlavné ceny za projekty zNemecka, Švajčiarska a Fínska

O víťazných prácach rozhodovala podobne ako vpredchádzajúcich ročníkoch odborná porota, ktorú tvorili medzinárodne uznávaní architekti. Tento rok sa jej vedenia ujal britský architekt George Ferguson. Počas voľby sa porota okrem novátorského prístupu kvonkajšiemu architektonickému návrhu a využitiu stavebného materiálu zamerala aj na samotnú funkčnost stavieb.

Vtvrdej konkurencii zvíťazil Peter Zumthor, a to za realizáciu vKolíne nad Rýnom. Nad troskami kostola sv. Kolumba, ktorý bol zničený vroku 1943, vznikol vďaka jeho návrhu unikátny projekt – múzeum zbierok kolínskeho arcibiskupstva. Pre verejnost sa Múzeum Kolumba prvýkrát otvorilo vseptembri 2007. Na stavbe porota ocenila veľmi zaujímavo riešené tehlové murivo, ktoré ponúka transcendentný a zároveň priamočiary a senzuálny pohľad. VZumthorovom poňatí získalo tehlové murivo priehľadnosť pleteniny (kancelária Petra Zumthora ju nazýva „pullower brickwork“) a vďaka tomu zaisťuje vystaveným umeleckým zbierkam vhodné svetelné i teplotné podmienky. Koncepcia stavby využivajúca „vzor pleteného svetra“ naviac veľmi dobre ladí so šedožltými fasádami okolitých budov.

Druhé miesto získali švajčiarski architekti Valentin Bearth a Andrea Deplazes. Medzinárodná jury ocenila ich realizáciu prístavby vinice vmestečku Fläsch vo Švajčiarsku. Architekti pri návrhu vyšli zprincípu „terroir“, kedy sa miestne zafarbenie – pôda, mikroklíma a tradícia – premieta priamo do vína. Preto je nevyhnutné citlivo pracovať spriestorom, teplotou i svetlom. Pri výstavbe budovy architekti pracovali stehlami Robo a konceptom, vrámci ktorého sa využili zvláštne stenové prvky. Návrh počítačovo vytvorili študenti Fakulty architektúry a digitálnej produkcie Švajčiarskeho federálneho technického inštitútu, samotné steny postavil robot. Metódu digitálnej výstavby múru prvýkrát použil Fabio Gramacio a Matthias Kohler na realizáciu ich výstredných architektonických projektov. Vtomto prípade však bola štýlovo prispôsobená vinárskemu prostrediu. Na prvý pohľad tak nová budova budí dojem, akoby jej priamo do múrov preniklo víno vnadživotnej veľkosti.

Tuomo Siitonen a Esko Valkama zFínska si odniesli tretiu cenu. Budova informačných technológií, ktorej sa hovorí aj „Digihouse“, sa nachádza vOnaniemi neďaleko Helsiniek, vareáli pre technický rozvoj a terciárne vzdelávanie. Svojimi fasádami zčervených lícových tehál, ktoré sú pre túto oblasť typické, nadväzuje na doterajší štýl tohto centra technologickej elity, ktoré sa tu rozvíja od 50. rokov dvadsiateho storočia. Svojou estetickosťou pritom na prvý pohľad upúta átrium. Sama stavba vychádza zkonceptu udržateľnosti, čo je najviac zjavné vpragmatickom riešení interiérov pracovných priestorov. Vďaka nápaditosti celkového riešenia a prepojenia zdanlivých protikladov tu vzniklo moderné, užívateľsky príjemné a ekologické pracovné prostredie, ktoré pôsobí umeleckým dojmom a zároveň je plné života.

Okrem hlavných ocenení boli udelené aj dve zvláštne ceny. Za výstavbu rezidenčnej budovy vMorcote vo Švajčiarsku boli odmenení Marcus Wespi a Jerôme de Meuron. Druhú zvláštnu cenu porota udelila architektom kancelárie T. M. RAU zHolandska. Ocenenie získali za realizáciu sídla World Wildlife Fund, kde vsúlade so zásadami úspor energie a využitia prírodných zdrojov premenili bývalú laboratórnu budovu z50. rokov dvadsiateho storočia na prvú stavbu bez emisií CO2 vHolandsku.

Budúci „Brick Award“ bude udelený vroku 2010. Rovnako ako pri predchádzajúcich ročníkoch súťaže, aj vtomto prípade budú opäť požiadaní známi odborníci zoblasti architektúry, aby nominovali zaujímavé projekty architektúry tehlových stavieb. Ďalšie informácie možno získať na www.brick08.com.

Foto víťazného projektu
Foto víťazného projektu

Príbuzné články na inšpiráciu