Energetický certifikát pre rodinný dom

Získajte energetický certifkát pre svoj rodiný dom za zvýhodnených podmienok

Názov služby Cena bez DPH Cena s DPH Poznámka
Energetický certifikát 60  € 72 € len v prípade použitia tehál Energy+ alebo doplnkových tehál zo skupín Komfort a Klasik
Energetický certifikát 120  € 144 € v ostatných prípadoch
 

Rozsah služby

Energetický certifikát pre rodinný dom v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a v zmysle vyhlášky č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

Pre objednanie energetického certifikátu vyplňte nasledujúci formulár:

Príbuzné odborné články