Statické posúdenie stropu Porotherm

Návrh a statické posúdenie stropu Porotherm a odborné poradenstvo k tomu Vám poskytneme bezplatne.

Rozsah služby

 
  • návrh a statické posúdenie stropu z prvkov stropného systému Porotherm
  • vypracovanie kladačškého plánu z prvkov stropného systému Porotherm
  • výpis prvkov stropného systému Porotherm
 
 

Postup pri objednaní

 
  • kontaktovať zmluvného predajcu WST, ktorý dohodne službu s regionálnym zástupcom WST
  • zaslať podklady potrebné pre návrh stropu v tlačenej alebo elektronickej verzii zmluvnému predajcovi WST alebo obchodnému zástupcovi WST

Potrebné údaje a podklady:

  • kontaktné údaje investora (meno a priezvisko, miesto stavby, č. tel., e-mail)
  • projektová dokumentácia stavby - stavebná časť výkresov (pôdorysy všetkých podlaží objektu, rezy, výkresy krovu, projekt statiky apod.) v tlačenej alebo elektronickej forme (formát pdf alebo dwg)

Príbuzné odborné články