Vážená odborná verejnosť, pretože sa blíži udeľovanie cien Brick Award 2018, spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne spol., s r.o. Vás vyzýva k predkladaniu vynikajúcich výnimočných projektov v oblasti inovatívneho využitia stavebných materiálov z celého sveta. Architekti, kritici architektúry a novinári prihlasujte projekty! Termín na podanie prihlášok potrvá do 20. apríla 2017

Ako prihlásiť stavby do súťaže?

Kritici architektúry, novinári a architekti môžu predkladať projekty prostredníctvom online nástroja do 20. apríla 2017 na www.brickaward.com
Krátku informáciu o tom, že ste sa zaregistrovali, spolu s jednou fotografiu objektu je potrebné zaslať na email: zaneta.uhrecka@wienerberger.com

Brick Award 18

Ocenenie Wienerberger Brick Award

Prestížne ocenenie Wienerberger Brick Award, ktoré bolo po prvý krát udelené v roku 2004, sa udeľuje každé dva roky projektom, ktoré sú vynikajúcim príkladom moderného a inovatívneho prístupu k využitiu stavebných materiálov v oblasti architektúry.  Spoločnosť Wienerberger udelí toto prestížne medzinárodné ocenenie už po ôsmy krát  a vyzýva k predkladaniu projektov. Projekty do súťaže môžu prihlasovať architekti, kritici architektúry, novinári a pod. prostredníctvom online nástroja. V roku 2016 bolo do súťaže prihlásených rekordných viac ako 600  projektov z 55 krajín sveta.
 
Udeľovaním cien Brick Award, spoločnosť Wienerberger upriamuje pozornosť na výnimočné príklady  inovatívneho využitia stavebných  materiálov v architektúre:
Úspešný  projekt získa nielen prestížne hlavné ocenenie Grand  Prize (vrátane víťazstva v kategórii), ale získa aj  peňažnú odmenu vo výške 7000 €.  Víťazné projekty v ďalších štyroch kategóriách získajú okrem samotného ocenenia  aj  peňažnú odmenu vo výške 5000 €.
 
Projekty súťažia v nasledujúcich piatich kategóriách:
 
  • Pocit domova
  • Spolužitie
  • Spolupráca
  • Verejné priestranstvá
  • Inovatívna výstavba
Posledná kategória je zameraná na inovatívne koncepty a spôsoby využitia tehál, ako napr.  nové technológie výstavby vrátane   tehál vyrobených podľa požiadaviek zákazníka a nové  dekorácie v projekte. Keramické výrobky musia v predložených projektoch zohrávať signifikantnú úlohu v rozsahu od tehál po obkladové pásiky  a keramickú dlažbu. Použitie výrobkov spoločnosti Wienerberger v projekte nie je nutnou podmienkou na zapojenie sa do súťaže. Zvláštny dôraz sa bude klásť na to, ako projekt kombinuje tieto tri aspekty: funkčnosť, udržateľnosť a energetickú hospodárnosť. Doplňujúcim kritériom pre výber nominovaných projektov je ich ukončenie v roku 2014 alebo neskôr, čím sa zabezpečí ich aktuálnosť.
Skupina porotcov vyberie spomedzi všetkých prihlasených projektov 50 projektov, ktoré budú nominované do súťaže Brick Award.
 
Po ukončení obdobia predkladania projektov 20. apríla 2017, odborná porota zložená z architektov, novinárov a kritikov z oblasti architektúry zúži počet vybraných projektov na 50, ktoré potom budú nominované do súťaže Wienerberger Brick Award 2018 a taktiež budú publikované v sprievodnej knihe “The Brick 18”. Následne medzinárodná porota vyberie piatich víťazov v jednotlivých kategóriách ako aj víťaza hlavnej ceny Grand Prize.
 
Všetky nominované projekty budú publikované v knihe “The Brick 18”.
Oficiálny ceremoniál  Brick Award sa bude konať na jar 2018 vo Viedni. V tom istom čase bude publikovaná aj kniha “The Brick 18”, v ktorej bude všetkých 50 nominovaných projektov.

Tešíme sa na vami predložené projekty www.brickaward.com a na informáciu o zaregistrovaní s jednou fotografiou projektu na zaneta.uhrecka@wienerberger.com
 
V prípade otázok kontaktujte prosím:
Žaneta Uhrecká, marketing 
T: 421 037 642 90 61 | zaneta.uhrecka@wienerberger.com

Príbuzné články na inšpiráciu