1. Prečo ste si zvolili za stavebný materiál práve Porotherm Profi ?

Porotherm Profi ako stavebný material v predmetnej zákazke sme si zvolili po vykalkulovaní všetkých nákladov potrebných na realizaciu 1m3 hotového muriva. Daný material bol vzhľadom na odbúranie murovacej malty a manipulácie s ňou najvýhodnejší z aktuálne dostupných murovacích materiálov.

2. Včom vidíte najväčšie výhody Porotherm Profi ?

Najväčšie výhody Porotherm Profi vidím po zapracovaní pracovníkov vo zvýšení produktivity murovania a v rovinatosti vymurovaných stien vzhľadom na dosiahnutú úsporu v množstve spotrebovanej omietky deklarovanej výrobcom na 1m2.

3. Aké máte odporúčania pre ďalších stavebníkov, ktorí sa rozhodnú použiť Porotherm Profi ?

Naša firma po ukončení zákazky doporučuje predmetný materiál používať aj v súvislosti so servisom , ktorý vykonali vaši pracovníci pri zahájení, ale aj počas realizácie prác.

 

Ing. Živický

Bytovka Imeľ
Bytovka Imeľ
Bytovka Imeľ
Bytovka Imeľ
Bytovka Imeľ
Bytovka Imeľ

Príbuzné články na inšpiráciu