Použite na prvý rad obvodových stien tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou

Oblasť sokla, teda miesto styku obvodového muriva so základovou doskou, je kritickým miestom z hľadiska tepelnej ochrany najmä u nepodpivničených domov. Ochladzovanie týchto miest od základov vedie k tepelným stratám a v mnohých prípadoch dokonca k vzniku plesní na vnútornom povrchu steny. Založenie obvodového muriva na prvý rad z tehál Porotherm T Profi je vhodným riešením na odstránenie tohto tepelného mosta vďaka minerálnej vlne, ktorá je zabudovaná priamo do tehál. 

 

Tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou je možné kombinovať s tehlami Porotherm EKO+ Profi a Porotherm Profi.

Pre rýchle a presné murovanie je rozhodujúce presné založenie prvého radu tehál Porotherm T Profi do zakladacej malty Porotherm Profi AM* (obr. 1). Ďalšie rady tehál sa murujú na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi alebo na penu Porotherm Dryfix Extra. Malta Porotherm Profi sa bežne aplikuje pomocou nanášacieho valca, v prípade tehál Porotherm T Profi sa môže nanášať aj pomocou zubového hladidla (obr. 2). Pena Porotherm Dryfix Extra sa nanáša priamo z dózy pomocou aplikačnej pištole, na ktorú sa nasadí špeciálna rozdvojka, aby sa pena dostala presne na rebrá tehál ** (obr. 3).

* Na založenie prvého radu tehál Porotherm T Profi odporúčame využiť našu asistenčnú službu - bližšie informácie na Infolinke 0850 111 283.
** Inštruktážne videá nájdete na www.youtube.com pod heslom „Porotherm Profi

Vnútorná povrchová teplota pri styku obvodovej steny s podlahou:

1. Príklad dostatočne odizolovanej obvodej steny od základovej konštrukcie. Vnútorná povrchová teplota je vyššia ako kritická povrchová teplota pre vznik plesní (min. 13,1°C vrátane bezpečnostnej prirážky zohľadňujúcej spôsob vykurovania).

2. Príklad nedostatočne odizolovanej obvodovej steny od základovej konštrukcie. Vnútorná povrchová teplota je nižšia ako kritická povrchová teplota pre vznik plesní (min. 13,1°C vrátane bezpečnostnej prirážky zohľadňujúcej spôsob vykurovania).

Príklad použitia tehál Porotherm 38 T Profi do 1.radu pri jednovrstvovej obvodovej stene z tehál Porotherm 44 EKO + Profi

Príklad použitia tehál Porotherm 30 T Profi do 1.radu pri obvodovej stene z tehál Porotherm 30 Profi s kontaktným zateplovacím systémom (ETICS).

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.
Tehelná 5
953 01 Zlaté Moravce
Infolinka: 0850 111 283
 
Vyobrazenia výrobkov sú ilustračné. Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané rozdielnym zložením tehliarskej hliny v jednotlivých výrobných závodoch a neznamenajú vadu výrobku.

Príbuzné články na inšpiráciu