• 1. cena za nové krajinské fórum akrajinský parlament Lichtenštajnského kniežactva (HansjörgGöritz Architekturstudio)
  • Dokumentačné stredisko pre ľudské práva vNaí Dillí získalo 2. cenu (Anagram Architects)
  • Rodinný dom vNemecku vyznamenaný 3. cenou (Nikolaus Bienefeld)
  • Zvláštne ceny pre zariadenia infraštruktúry v Mali (Emilio Caravatti) aMúzeum architektúry Nadácie Insel Hombroich v Nemecku (Álvaro Siza, Rudolf Finsterwalder)
  • Odovzdávania cien 8. apríla 2010 v múzeu Liechtenstein vo Viedni sa zúčastnilo viac ako 300 medzinárodných hostí

Viedeň 9. apríl 2010 – Najväčší svetový výrobca tehliarskych výrobkov aeurópska jednotka vprodukcii keramických strešných škridiel, spoločnosť Wienerberger AG, udelila 8. apríla 2010 po štvrtýkrát cenu Brick Award, dotovanú celkovou sumou 21.000 eur. Kritici architektúry vybrali do tohtoročnej súťaže 260 projektov z32 krajín. Nominované projekty posudzovala medzinárodná porota zložená zvýznamných odborníkov: Andrea Deplazes (Švajčiarsko), Maurizio Masi (Taliansko), Radu Mihailescu (Rumunsko), Vladimir Plotkin (Rusko) a Thomas Rau (Holandsko). Rozhodujúcimi kritériami pri výbere víťazných projektov boli okrem inovatívneho vonkajšieho architektonického stvárnenia avyužitia stavebného materiálu tehly aj funkčnosť aekológia budovy.

„Zastavené prostredie má významný vplyv na kvalitu nášho života. Je preto dôležité, aby sa architektúra neuspokojila s aktuálnym stavom, ale bola aj spolutvorcom budúcnosti. Osobitne ma teší, že pri niektorých projektoch zúčastnených na tohtoročnej Brick Award hrá významnú úlohu myšlienka trvácnosti. Ukazuje sa, že trvácnosť nie je možné dosiahnuť iba technologizáciou architektúry, ale aj využívaním materiálov budúcnosti, inteligentných stavebných koncepcií akonštrukcií, ako aj zohľadnením geografických aklimatických podmienok. Tieto faktory sa pozitívne prejavujú nielen v energetických nárokoch budov, ale aj vich celkovej energetickej bilancii“, vysvetľuje Heimo Scheuch, predseda predstavenstva spoločnosti Wienerberger AG. „Túto myšlienku máme na zreteli aj pri vytváraní našej koncepcie energeticky efektívneho tehlového domu, ktorú sme nazvali program e4.“

Odovzdávanie cien Wienerberger Brick Award 2010 sa uskutočnilo vrámci slávnostného galavečera 8. apríla v múzeu Liechtenstein vo Viedni. Ceremoniálu sa zúčastnili členovia predstavenstva spoločnosti Wienerberger AG a viac ako 300 medzinárodných hostí. Okrem oceňovania architektov aodovzdávania trofejí bola na podujatí aj vtomto roku prezentovaná architektonická obrazová publikácia Brick 2010, ktorá obsahuje víťazné projekty a 35 ďalších výnimočných tehlových stavieb zcelého sveta. Obytné, resp. neobytné budovy, vktorých sú použité lícové tehly, tehly pre obvodové steny, strešné škridle adlažobné tehly pôsobivo dokazujú, ako možno v tehlovej architektúre dosiahnuť jednotu medzi funkčnosťou akonštrukciou, ekonómiou aekológiou, ale aj pohodlím aumeleckou hodnotou. 240-stranovú publikáciu dopĺňa úvodný článok otrvácnosti stavieb a tehlovejarchitektúre Ďalekého východu, ako aj magazínová časť. Knihu je možné kúpiť od apríla 2010 vo vydavateľstve Callwey alebo objednať online na www.brick10.com.

Víťazný projekt: Krajinské fórum a krajinský parlament Lichtenštajnského kniežactva, Lichtenštajnsko

Brick Award 2010 – Laureáti

Krajinské fórum akrajinský parlament Lichtenštajnského kniežactva, Lichtenštajnsko – Architekt: HansjörgGöritz Architekturstudio

Nová budova krajinského parlamentu vo Vaduze má za sebou komplikovanú históriu vzniku. Po odmietnutí plánu výstavby v prvej súťaži, vyšiel návrh architekta Hansjörga Göritza zdruhej súťaže v roku 2000 ako víťazný amohol byť realizovaný v roku 2008. Obe nové budovy krajinského parlamentu – „vysoký dom“ a „dlhý dom“ – sa nachádzajú na úpätí Zámockého vrchu, poniže sídla panovníka av susedstve úradu vlády Lichtenštajnského kniežactva. Göritz nanovo interpretoval pôvodný plán zástavby anavrhol dve budovy, ktoré svojimi nanajvýš jednoduchými, takmer sakrálnymi formami podčiarkujú urbanistickú hodnotu Vaduzu aokúzľujú pozorovateľa jednotnosťou materiálu adôslednosťou vo výlučnom použití okrovo žltých lícových tehál. 680.000 tehál vyrobených na zákazku pokrýva steny astropy budovy od podzemných garáží po rokovacie sály. Teplé svetlo, ktoré sa odráža od tehlových plôch vytvára zvláštnu atmosféru vo vnútri aj zvonku budovy.

Druhé miesto: Juhoázijské dokumentačné stredisko pre ľudské práva, India

Juhoázijské dokumentačné stredisko pre ľudské práva, India – Architekt: Anagram Architects

Úžitkový dizajn akreativita robia znovej administratívnej budovy South Asian Human Rights Documentations Center (SAHRDC) v Dillí výnimočné, poetické stavebné dielo. Na ploche s rozlohou 50 m2 asobmedzeným rozpočtom vytvorilo architektonické duo Valbhav Dimri a Madhav Raman priestorovo efektívne acenovo nenáročné kancelárske priestory. Dôležitou požiadavkou bola ochrana pracovísk pred hlukom, vizuálnymi rušivými vplyvmi ulice aslnečným žiarením. Cieľ sa podarilo dosiahnuť tým, že inak minimalistický obvodový plášť budovy bol na dlhšej bočnej stene rozčlenený extravagantnou tehlovou fasádou. Vznikol tak osobitý, pravidelne sa opakujúci tehlový modul skomplexným optickým vzorom inšpirovaným tradičným staviteľským umením. Modul bol vytvorený na spôsob nádherne vyrezávaných jalis (brise soleils), ktoré majú vindickej architektúre dlhodobú tradíciu. Použité lícne tehly majú rozmery 230 x 115 x 75 mm, čo je štandardná veľkosť tehál v Indii. Vytvorenie náročnej fasády bolo výsledkom päť týždňov trvajúceho procesu učenia, prispôsobovania a experimentovania stechnikami ukladania tehál priamo na stavbe. Zvlnená štruktúra steny je výnimočným príkladom toho, aké jedinečné architektonické efekty sa dajú dosiahnuť, keď sa stavitelia nechajú viesť jednoduchým tvarom tehly apri vytváraní komplexnejších vzorov, štruktúr aotvorov zohľadňujú jej prirodzené vlastnosti.

Tretie miesto: Dom Morjan-Poeten, Nemecko

Dom Morjan-Poeten, Nemecko – Architekt: Nikolaus Bienefeld


Dom v štýlepoľovníckej chaty architekta Nikolausa Bienefelda okúzli svojou archaickou jednoduchosťou. Okrem dôrazu na ekologickú stavebnú technológiu robí aj prehľadné priestorové usporiadanie aperfekcionizmus zbudovy srozlohou 62 m2 malé majstrovské dielo. Architekt dôkladne prepracoval každý, aj ten najmenší konštrukčný detail. Murovaný obvodový plášť domu pôsobí robustne, archaicky, ale zároveň jemne asvedčí orafinovanosti, sakou bola tehlová stavba navrhnutá arealizovaná. Na výstavbu bol použitý cenovo dostupný druh tehál, ktorého ukladanie si vyžiadalo istú skúsenosť a cvik. Preklady nad oknami adverami, ako aj štítové nárožie predstavujú oživeniev pravidelnom usporiadaní tehál adetaily dávajú tušiť, aký fascinujúci tvorivý priestor tehla ako stavebný materiál ponúka. Umelecké prvky fasády, ako poštová schránka azvonček, ktoré neboli na dom priskrutkované ako štandardný tovar, sú jasným dôkazom lásky kdetailu

Zvláštne ceny

Verejné zariadenia, Republika Mali – Architekt: Emilio Caravatti

Pre architekta Emilia Caravattiho znamenala architektúra odjakživa viac ako len povrchný dizajn. Ztohto dôvodu začal spolu sobyvateľmi jednotlivých regiónov stavať vRepublike Mali – jednom znajchudobnejších národov sveta. Všetka pozornosť sa tu sústreďuje na architektúru podstatného. Ocenený projekt vznikol vroku 2005 ako „work in progress”, vrámci ktorého boli doteraz vybudované rôzne verejné zariadenia infraštruktúry: dve školy, stredisko zdravotnej starostlivosti aobytné domy pre učiteľov. Objekty sa nachádzajú na neveľkom území savany vregióne Beledougou vzápadnej časti Mali. Pri realizácii stavieb sa využívala sieť skúseností, spolupráca smiestnym obyvateľstvom apredovšetkým sociálnymi organizáciami pôsobiacimi vkaždej dedine. Na výstavbu boli použité domáce materiály atradičné stavebné techniky, ktoré už sčasti upadli do zabudnutia. Na základe skúseností získaných na týchto stavbách uplatnili miestni učni svoje zručnosti aj viných dedinách mimo svojho regiónu avbudúcnosti môžu osvojené stavebné techniky odovzdávať ďalej.

Múzeum architektúry Nadácie Insel Hombroich, Nemecko – Architekti: Álvaro Siza, Rudolf Finsterwalder

Od roku 1983 mecén azberateľ umenia Karl-Heinrich Müller postupne vybudoval v prírodnom parku na ostrove Hombroich pri meste Neuss niekoľko malých výstavných budov. Významný portugalský architekt Álvaro Siza vspolupráci sarchitektom zo Stephanskirchen Rudolfom Finsterwalderom postavili prednedávnom vtomto areáli nové múzeum architektúry. Nenáročná, pokojná budova je takmer celá vytvorená ztehál. Keď vteplom slnečnom svetle žiaria tehlové steny na tmavočerveno a dubovéokná advere medovo žlto, splýva stavba so svojím zeleným okolím do impresionistickej maľby aodhaľuje prírodný charakter konštrukcie. Tehly pochádzajú zo zbúraniska, sú „recyklované“, popraskané a obité. Sotvaktorá znich má ešte ostré rohy a hrany. Približne dve percentá tehál majú na povrchu dokonca zvyšky bielej farby zo starších náterov a vytvárajú tak živo vzorovanú, ohnivú stenu.

Wienerberger Brick Award

Od roku 2004 udeľuje spoločnosť Wienerberger každé dva roky cenu Brick Award pre najkreatívnejšie tehlové stavby sveta a ich autorov. Najväčší svetový výrobca tehliarskych produktov tým upevňuje neotrasiteľnú pozíciu tehly ako trvácneho aekologického, ale aj moderného aavantgardného stavebného materiálu. Kritici architektúry nominovali na Brick Award 2010 viac ako 260 projektov z32 krajín. Počet nominácií sa tým od roku 2004 (120) viac ako zdvojnásobil. Fotografie a bližšieinformácie o Wienerberger Brick Award 2010,víťazných projektoch, architektoch aslávnostnom odovzdávaní cien nájdete na: www.wienerberger.com a www.brick10.com/press. Vprípade otázok sa obráťte na:
Karin Hofmann, Public Relations
T +43(0)664 812 11 03 | brickaward@wienerberger.com Gerhard Panzenböck a Marion Göth, Corporate Marketing-Communications
T +43(1)60192-390 | brickaward@wienerberger.com

Víťazný projekt
Brick Award 2010
1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
Mimoriadna cena - Mali
Mimoriadna cena - Mali
Mimoriadna cena - Mali
Mimoriadna cena - Mali
Mimoriadna cena - Mali
Mimoriadna cena - Nemecko
Mimoriadna cena - Nemecko
Mimoriadna cena - Nemecko
Mimoriadna cena - Nemecko

Príbuzné články na inšpiráciu