Kontakty Porotherm

Obchodní reprezentanti - Región západ

Obl. Okresy Obchodný reprezentant Telefón Email
1 BA Mgr. Marcel Fekete 0918949238 marcel.fekete@wienerberger.com
2
MA,PK,SE,
SI,TT
Dušan Studenič
0905035105 dusan.studenic@wienerberger.com
3 GA,HC,NR,SC Ing. Sofia Lenčéš 0905703805 sofia.lences@wienerberger.com
4
DS,KN,LV,
NZ,SA,ZM
Pavol Kráľ 0908450635 pavol.kral@wienerberger.com
5
BN,IL,MY,NM,
PD,PE,PN,PU,
TN,TO
Martin Meluš 0905643503 martin.melus@wienerberger.com
  Vedúci predaja Ing. Arpád Makák 0905755609 arpad.makak@wienerberger.com
 

Obchodní reprezentanti - Región východ a stred

Obl. Okresy Obchodný reprezentant Telefón Email
6
BY,CA,DK,KM,
LM,MT,NO,PB,
RK,TR,TS,ZA
Róbert Trubačík 0905462724 robert.trubacik@wienerberger.com
7
BB,BS,BR,DT,
KA,LC,PT,RA,
RS,VK,ZC,ZH,
ZV
Allan Ruttkay 0905804578 allan.ruttkay@wienerberger.com
8
BJ,HE,KK,LE, ML,PP,SK,SL,
SP,SV,VT
Ing. Marek Centko 0905456631 marek.centko@wienerberger.com
9
KE,KS,GL,MI,
RV,SN,SO,TV
Mrg. Peter Popovič 0915496930 peter.popovic@wienerberger.com
  Vedúci predaja Ing. Ivan Zbiňovec 0908908456 ivan.zbinovec@wienerberger.com