Centrála a závody

Adresa, fakturačné údaje

Wienerberger s r.o.
Tehelná 1203/6
95301 Zlaté Moravce

IČO: 31418821, DIČ: 2020411954

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia  a.s., pobočka Nitra
č.ú.: 1154305004/1111


Asistentka správy
Ing. Natália Kurciniková

tel. : +421/37/640 90 11

natalia.kurcinikova@wienerberger.com
Referenti odbytu/oblasti
 
obchodní partneri obchodných zástupcov: Fekete, Győri
Vedúci odbytu
Juraj Maďar

tel. : +421/918820775

madar.juraj@wienerberger.com
 
obchodní partneri obchod. zástupcov: Studenič, Kalman, Lenčéš, Kráľ
Lucia Vojtelová (Ferencová)

tel. : +421/908788945

     
obchodní partneri obchod. zástupcov: Tunega, Trubačík, Meluš
Lucia Frajková
tel: +421/905219853
 lucia.frajkova@wienerberger.com
     
obchodní partneri obchod. zástupcov: Ruttkay, Kleščinský, Centko, Popovič
Andrea Virágová tel: +421/915496909 andrea.viragova@wienerberger.com
 
Logistika (vnútroštátna a zahraničná)
Ing. Michal Zeman

tel. +421/37/640 90 18
fax +421/37/640 90 78(79)

mob.: +421/905/57 69 35

 

michal.zeman@wienerberger.com
Riaditeľ predaja
Ing. Arpád Makák

tel. +421/905 755 609

 

arpad.makak@winerberger.com
Vedúci vnútornej služby-odbytového oddelenia a zákazníckeho centra
Ing. Ján Bobovnický

tel. +421/37/640 90 53

 

jan.bobovnicky@wienerberger.com
Produktový manažér
Ing. Gabriel Szöllösi

tel. +421/37/640 90 52

gabriel.szollosi@wienerberger.com

Závod Zlaté Moravce

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

Tehelná 5

95301 Zlaté Moravce

GPS: 48.31489, 18.378392

Riaditeľ závodu

Martin Fábik

tel. +421/37/640 90 21

fax +421/37/640 90 25

martin.fabik@wienerberger.com

Vedúci výroby

Martin Frkáň

tel. +421/37/640 90 39

fax +421/37/640 90 25

martin.frkan@wienerberger.com

Expedícia

Peter Rosinský

tel. +421/37/640 90 54

fax +421/37/640 90 78

peter.rosinsky@wienerberger.com

Ingrid Mášiková

tel. +421/37/640 90 54

fax +421/37/640 90 78

ingrid.masikova@wienerberger.com

Závod Boleráz

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

919 08 Boleráz, č. 632

GPS: 48.467490, 17.501884

Riaditeľ závodu

Ing. Radoslav Klimon

tel. +421/33/590 71 21

fax +421/33/590 71 12

radoslav.klimon@wienerberger.com

Vedúci výroby

Stanislav Janiga

tel. +421/33/590 71 23

fax +421/33/590 71 12

stanislav.janiga@wienerberger.com

Expedícia

Juraj Páleník

tel. +421/33/590 71 54 juraj.palenik@wienerberger.com

Lucia Gajarská

tel. +421/33/590 71 11

fax +421/33/590 71 12

lucia.gajarska@wienerberger.com