Výroba tehál najvyššej kvality od firmy Wienerberger

Spoločnosť Wienerberger s r. o. je dcérska spoločnosť najväčšieho svetového výrobcu tehliarskych výrobkov, akciovej spoločnosti Wienerberger Ziegelindustrie AG. Na Slovensku pôsobí od roku 1992. Súčasťou koncernu Wienerberger je aj Tondach Gleinstätten AG.

Misia

Náš cieľ:
Zlepšiť kvalitu života a ponúkať najlepšie riešenie tým, ktorí sa rozhodli pre zdravé bývanie.
Naše poslanie:
Produktmi prírodného charakteru vytvárať trvalé hodnoty: pre našich zákazníkov - kvalitné bývanie a bezpečnosť po celý život, pre našich obchodných partnerov - spoľahlivú investíciu.
Naša vízia:
Vyvíjame energeticky úsporné, zdroje využiteľné a udržateľné riešenia pre zdravé bývanie. Neustále zlepšujeme technológie, ktoré vedú k vytvoreniu maximálnej hodnoty pre našich zákazníkov.

Wienerberger na slovenskom trhu

Spoločnosť sídli v Zlatých Moravciach a vlastní dva výrobné závody -  v Zlatých Moravciach a v Boleráze. Tehelňa v Zlatých Moravciach bola oficiálne uvedená do prevádzky 13.5.1994. Tehelňa v Boleráze bola oficiálne uvedená do prevádzky 2.9.1999.
Firma má v portfóliu všetko, čo je potrebné na zostavenie hrubej stavby od základov až po strechu. Nosným sortimentom je v súčasnosti systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom Porotherm. Ide o tehly pre obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné nosné steny, deliace priečky, doplnkový sortiment, ku ktorému patria napríklad tehly umožňujúce murovanie rohov a ostení bez toho, aby sa jednotlivé kusy museli deliť. Dôležitými prvkami systému sú keramické preklady doplnené o preklad, ktorý má výšku tehly a prefabrikované stropy. Celý systém dopĺňajú malty a omietky Porotherm.
Od roku 2015 patrí do skupiny Wienerberger aj spoločnosť Tondach Slovensko – výrobca a predajca pálenej strešnej krytiny, so sídlom v Stupave.

Firma Wienerberger bola založená v roku 1819

V roku 1819 založil Alois Miesbach firmu WIENERBERGER ZIEGELINDUSTRIE. Už otec Aloisa Miesbacha vlastnil na Morave tehliarske pece a uhoľné bane. Tieto tehliarske pece boli doslova remeselné závody: rýľom vyrytý a s vodou zmiešaný íl sa nohami musel natlačiť do drevenej formy, uhladiť doskou a sušiť na vzduchu. Potom sa dlhé dni pálil v drevom vykurovaných peciach a po ochladení, keď opäť každý kus prešiel rukami robotníkov, sa tehly na vozíku odviezli na stavenisko. Na juh od Viedne, na kopci nazývanom Wienerberg, zriadil Miesbach nové tehelne a navrhol nové vypaľovacie pece. V roku 1835 vynašiel nový stroj na uhladzovanie tehál a v roku 1850 dymilo len na Wienerbergu 42 pecí vykurovaných vlastným uhlím z 30 baní. Ročná výroba predstavovala 107 miliónov kusov tehál a Miesbach zamestnával 5000 robotníkov.
V roku 1860 našiel Miesbachov nástupca Heinrich Drasche odvahu k radikálnej zmene. Kúpil patent na kruhovú pec, ktorú dva roky predtým vynašiel v Berlíne Friedrich Hoffman a zaviedol ju vo vylepšenej forme vo firme Wienerberger. Kruhová pec mala až 30 komôr prístupných zvonku, cez ktoré oheň obiehal mesiace i roky. Toto vylepšenie umožnilo relatívne energeticky úspornú a takmer neprerušenú výrobu.
V 50. rokoch tohto storočia postavila firma Wienerberger prvú tunelovú pec. Posledné kruhové a cirkulačné pece boli v roku 1958 úplne nahradené tunelovými. V tunelových peciach prechádzajú tehly ohňom uložené na posúvajúcich sa šamotových doskách. Zatiaľ čo do 50. rokov tohto storočia boli vyrábané iba plné murovacie tehly, začína sa od tohto obdobia s výrobou priečne dierovaných tehál malých formátov. Počas ropnej krízy a s ňou spojeným zdražením tepelnej energie boli vyvinuté vysoko tepelnoizolačné, porézne, priečne dierované tehly veľkého formátu a firma Wienerberger začala s ich výrobou. Tieto tehly sú vo veľkej časti Európy chránené patentom a ochrannou značkou (Porothem, Poroton).

Ako to bolo na Slovensku - výroba tehál v Zlatých Moravciach a Boleráze

Najstaršia správa o výrobe tehál na našom území pochádza z roku 71 nášho letopočtu z okolia Stupavy. V druhom storočí sa pálenie tehál rozšírilo v Bratislave, Komárne a Trenčíne. História výroby tehál v Boleráze je úzko spätá s výrobnými závodmi v Trnave, ktoré začali svoju produkciu v roku 1894 a 1898. Boli postavené na výrobu plnej tehly a neskôr aj na produkciu priečne dierovanej tehly. Všetky práce boli v podstate ručné. Výlisky sa sušili v kôlňach a pálili v kruhovej peci.
Nemalým progresom svojej doby sa stala tehelňa v Boleráze s kapacitou 33,7 MiTJ (milión tehlových jednotiek) ročne. Výroba sa začala v auguste 1977. Pálenie sa zabezpečovalo v tunelovej peci. Výrobu a expedíciu tehál zabezpečoval 64-členný kolektív. V rokoch 1992 až 1994 sa v Boleráze vyrábali tehlobloky pod obchodným názvom POROBLOK. Po získaní závodu Boleráz uskutočnila firma Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o. v mesiacoch apríl až august 1999 jeho rozsiahlu modernizáciu.
Začiatky tehliarskej výroby v Zlatých Moravciach a v okolí sa datujú do stredoveku. Na území Zlatých Moraviec boli pri zemných prácach nájdené zvyšky dvoch dávnych tehliarskych vypaľovacích pecí s množstvom zachovaných vypálených tehál. Typická priemyselná tehliarska výroba sa tu rozvinula založením výrobne tehál a škridiel v roku 1895 v rámci súkromnej firmy Albert Petö, stavebná drevospracujúca a hlinopriemyselná účastinná spoločnosť Zlaté Moravce.
Po II. svetovej vojne znárodnením všetkých tehliarskych fabrík vznikli Slovenské tehelne, n.p., Pezinok, ktoré sa časom rozčlenili na Západoslovenské tehelne, n.p. Pezinok, pod ktorý patrili aj Zlaté Moravce a Východoslovenké tehelne, n.p., Košice. V dôsledku organizačných zmien v januári 1950 vznikli Ponitrianske tehelne, n.p., Zlaté Moravce. Kvôli nedostatku murovacích materiálov vznikli v Zlatých Moravciach ďalšie dva závody. Z ekonomických dôvodov došlo začiatkom 80-tych rokov k fúzii Ponitrianskych tehelní so Západoslovenskými tehelňami.
Začiatkom 90-tych rokov, po privatizácii, štátny podnik Západoslovenské tehelne odovzdal podnik do správy štátneho podniku Hydrostav Bratislava. Ten vstúpil do spoločného podniku so spoločnosťou Wienerberger. Firma Wienerberger priniesla so sebou špičkovú technológiu a know-how a založila firmu pod názvom Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce.

Kariéra v spoločnosti Wienerberger

Koncern Wienerberger zamestnáva viac ako 11 500 zamestnancov v 27 štátoch sveta.
Na Slovensku naša spoločnosť zamestnáva 103 zamestnancov, ktorým ponúkame dobré pracovné podmienky a benefity, ktoré dopĺňajú našu starostlivosť o zamestnancov. Našich zamestnancov pravidelne školíme a ponúkame im možnosti pre ich profesionálny a odborný rast.
 
 
Všetky informácie o hľadaných pozíciách nájdete na tomto linku.