Pokyny pre užívateľov

Spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. (ďalej len Wienerberger) je potešená Vašou návštevou na týchto webových stránkach a Vaším záujmom o našu ponuku informácií.

1. Všeobecné pokyny pre užívateľov:

Na webových stránkach Wienerberger Vás chceme informovať o produktoch, službách a spoločnosti samotnej. Detailné informácie získate z jednotlivých bodov menu. Údaje o spoločnosti Wienerberger, o ktorých Vás chceme informovať podľa zákona o zásadách pri práci s internetom, nájdete na úvodnej stránke  Informácie o prevádzkovateľovi. Berieme ochranu dát veľmi vážne, podrobnosti môžete nájsť pod bodom Ochrana osobných údajov. Wienerberger Vám ponúka aj možnosť objednávky informačných materiálov,  napr. prospektov, letákov ai., prostredníctvom našich webových stránok.

2. Ručenie

Všetky informácie na našich webových stránkach sa zostavujú starostlivo, za obsahovú správnosť ale nemôžeme poskytnúť záruku. Wienerbeger výslovne vylučuje akékoľvek ručenie, ktoré môže vyplývať z prípadnej obsahové chyby informácie označené na webových stránkach. Spoločnosť sa snaží, aby boli jeho webové stránky stále k dispozícii.
Wienerberger je oprávnený obmedziť alebo vylúčiť podľa vlastného uváženia disponibilitu a užívania webových stránok. Neručí za škody, ktoré môžu vyplynúť z takéhoto obmedzenia alebo skutočnosti, že stránky nie sú k dispozícii.

3. Autorské práva

Všetky informácie, ktoré sú na webových stránkach k dispozícii (texty, fotografie, animácie atď.), sú chránené autorskými právami a nesmú byť rozširované a kopírované bez výslovného písomného súhlasu zo strany spoločnosti Wienerberger.