Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát je pre spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. veľmi dôležitá a preto pri vedení našich aktivít rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z. V tejto časti Vás chceme informovať, aké údaje naša spoločnosť získava pri Vašej návšteve webovej stránky a na aké účely ich používa:

1. Osobné údaje

Registráciou na stránke spoločnosti Wienerberger  slovenské tehelne, spol. s r. o., pri získaní stavebného poukazu, objednaní prospektov alebo informačných materiálov,  uchovávame  informácie, ktoré nám poskytnete, ako napr. meno, e-mail, telefónne číslo, oblasť záujmu alebo meno Vašej spoločnosti v súlade s dobrými mravmi a len na vymedzený účel a to len v prípade, že nám dáte svoj súhlas. Vaše osobné údaje používame pri ponuke našich služieb alebo napr. na zaslanie Vami požadovaných informačných materiálov, alebo newsletterov alebo na účely marketingovej komunikácie.
Samozrejme svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na e-mailovú adresu office.sk@wienerberger.com.

2. Poskytovanie osobných údajov

Spoločnosť Wienerberger za žiadnych okolností neposkytne Vaše údaje tretím osobám, alebo opačne, neposkytne prístup tretím osobám k Vašim údajom. Vaše údaje môžu byť použité iba interne, osobami zodpovednými a  poverenými, ktoré vykonávajú marketingové alebo servisné úlohy, avšak tieto osoby nesmú použiť takto získané údaje pre iné účely, než na aké sú určené, alebo ich poskytnúť iným osobám.

3. Technické údaje

Pri Vašej návšteve tejto stránky naše servery zaznamenávajú zvyčajne technické informácie o spojení, ktoré sú anonymne poskytnuté pre potreby štatistík o správaní sa návštevníkov našej stránky. Na ich základe môžeme neustále vylepšovať užívateľský komfort stránok spoločnosti Wienerberger.

4. Linky

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia len pre stránky spoločnosti Wienerberger a nie pre stránky iných spoločností, na ktoré je naša stránka prepojená.

Ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky, alebo chcete vedieť viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov a dát, prosíme pošlite list alebo e-mail alebo použite kontaktný formulár "Kontaktujte nás“ v  sekcií Služby a kontakty.
Na Vaše otázky sa pokúsime odpovedať čo najskôr, ako to len bude možné.