Nástroj na výpočet statiky domu a stavieb

Program pre statikov
Potrebujete vypočítať statiku domu? Stiahnite si nástroj, ktorý vám s výpočtom pomôže.

Porotherm 2014 – posledná verzia programu Porotherm pre statikov

Softvér zjednodušuje projektantom navrhovanie murovaných konštrukcií podľa STN EN 1996-1-1. V poradí už tretia aktualizácia obľúbeného programu na výpočet statiky domu prináša oproti prvým dvom verziám viacero zmien.

Práca v programe je intuitívna a prináša vysokú úroveň užívateľského komfortu a pomoci pre projektantov. Po prvých dvoch verziách (2008 a 2010) prináša aj úplne nový, prehľadnejší dizajn a samozrejme aktualizovaný sortiment murovacích prvkov Porotherm (k 1.4.2014). Softvér je vytvorený v prostredí Microsoft Excel. Súčasťou CD je aj návod na jeho ovládanie, ktorý vo veľkej miere plní funkciu komentára k STN EN 1996-1-1 a vysvetľuje uvádzané hodnoty.

Softvér na výpočet statiky domu a stavieb je dostupný na stiahnutie vpravo aj s návodom, alebo si ho bezplatne objednajte na mailovej adrese info.sk@wienerberger.com a zašleme vám ho na CD nosiči.